Városi Könyvár Lenti | Lentikonyvtar.hu

A Biblia elveszett népei - dr. Gürtler Katalin régész és Frend László lelkész előadása

Régészeti sorozatunk hatodik előadására május 2-án került sor.

Frend László lelkész mondanivalóját két kérdés köré csoportosította: Mennyire van "köze" Istennek népek eltűnéséhez? Hogyan befolyásolja az emberi gonoszság, bűn, meggondolatlanság a jövő nemzedékek életét, a Föld létét? A Biblia szerint Isten tudja, hogy milyen rossz történhet egy néppel, ha letér a helyes útról, figyelmeztető jeleket is küld, és együtt szenved az emberekkel, ha mégis a rossz irányt válasszák.

Dr. Gürtler Katalintól a Biblia "elveszett népeiről" tudhattunk meg tényeket, érdekességeket. Ezek a népek Kánaán földjén éltek, akiktől az izraeliták elfoglalták földjeiket. A hettiták létét egészen a 19. századig kétségbe vonták, pedig a vas fegyverekkel rendelkező nép a kor híres harcosai közé tartozott. Híres karkemisi és kádesi csatáikról több forrás is szól. A kádesi csata lezárásaként született szerződés a világ első békeszerződése volt. Többféle írást (képírás, ékírás) is használtak, Kr.e. 900 körül birodalmuk több részre szakadt. Az ammoniták Ben-ammi, Lót és Lót leányainak leszármazottai, ősi fővárosuk Ayn Ghaza, a mai Amman volt. Az edomiták a Biblia szerint Ézsautól származtak, fővárosuk Bozrah volt, a nép híres-hírhedett fia volt Heródes. A moábiták is Lót leszármazottjainak vallották magukat, Moab Ben-ammi féltestvére volt. 1868-ban egy beduin táborban találták meg a "moábita kő"-nek nevezett sztélét, melyet Mésa moábi király készíttetett. E nép szülötte volt Ruth. Az arameusok Sém, Noé fiának leszármazottjai voltak a Biblia szerint, az egfyik legkorábbi nép e területen. Nyelvük a Kr.e. 8. században a térség közvetítő nyelve lett, Jézus is ezt a nyelvet használta.

A sorozat befejező, hetedik előadására 2019. május 16-án kerül sor, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Muravidéki Magyar Rádió:https://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174612640


Az oldal nyomtatsa