Városi Könyvár Lenti | Lentikonyvtar.hu

Írott szóval - Bence Lajos kötetének bemutatója

Bence Lajos „Írott szóval” címû kötetének bemutatójára 2018. október 24-én került sor könyvtárunkban.

Német-Baksa Judit megnyitója után Horváth László, Lenti város polgármestere emelkedett szólásra köszöntve a helyi és muravidéki vendégeket. Köszöntõjében külön kiemelte, hogy közös feladat a magyar nyelv ápolása és a magyarság kultúrájának megõrzése tekintet nélkül az országhatárokra. Simon Márta, a Honismereti Egyesület Lenti elnöke köszöntõjében a szerzõ azon tevékenységét emelte ki, melynek során a közös magyar sors egyengetésén fáradozik.
Ezután Tóth Sándorné a ZSZC Lámfalussy Sándor Szakképzõ Iskola tanára méltatta a kötetet, melynek kapcsán elhangzott a sajtószabadság fontossága, felelevenítette a szlovéniai magyar irodalom történetének jelentõsebb állomásait. Az est folyamán Szekeres Frigyesné és Dányi József a Csordás János Versmondó Kör tagjai olvastak fel részleteket a kötetbõl. Zárásként a szerzõ beszélt a szülõföld szeretetérõl, megidézve a nagy elõdöket is. Szó esett többek között Szunyogh Sándorról, Utassy Józsefrõl valamint Király Ferencrõl. Hangsúlyozta, hogy több szállal kötõdik Lentihez és nagyon otthon érzi magát városunkban és a könyvtárban is. Az est végén lehetõség nyílt a bemutatott kötet megvásárlására, dedikáltatására és a kötetlen beszélgetésre.


Bence Lajos „Írott szóval” címû kötete könyvtárunkban megvásárolható, ára: 2.000,- Ft.


Az oldal nyomtatsa